Qian Gua Shi Xing

> Wikipages > Ba Gua > Sun style Ba Gua Quan > Qian Gua Shi Xing
  1. 靑龍轉身 – Green dragon turns body
  2. 靑龍縮尾 – Green dragon contracts tail
  3. 黑虎出洞 – Black tiger exits cave
  4. 獅子張嘴 – Lion opens mouth